Vestmannasaaret

Vestamannasaaret on pieni, kokonaispinta-alaltaan vain 17 km2 kokoinen saariryhmä Islannin etelärannikolla. Saarilla asuu hieman yli 4000 asukasta.

Vestmannan saariryhmä, kuten muukin Islanti, on tuliperäistä aluetta. 1900-luvulla alueella on ollut kaksi suurta tulivuorenpurkausta. Eldfellin purkaus vuonna 1973 aiheutti saarten koko väestön evakuoinnin Islantiin, sekä vuoden 1963 purkaus, jonka seurauksena syntyi Surtseyn saari.

Vestmannasaaria ympäröi yksi maan suurimmista ja kalarikkaimmista kalastusalueista. Kalastus onkin saarten talouselämän kivijalka. Runsaat kalasaaliit ja saarten sijainti Atlantin molemmin puolin ovat nostaneet Vestmannasaaret yhdeksi Islannin merkittävimmäksi kalantuottaja-alueeksi.

Islanti